Finlanda, țara cu cele mai bune performanțe educaționale – un model pentru dascălii EBC

21.01.2013

Sistemul de învățământ finlandez ar putea reprezenta un model pentru dascălii români și pentru întreg procesul didactic din România. Aceasta pare să fie concluzia a zece profesori din comunitățile EBC care au participat, între 10-13 decembrie 2012 la o vizită de studiu în Finlanda. Aceasta a fost una dintre cele cinci vizite de studiu care s-au organizat în perioada noiembrie-decembrie 2012, prin proiectul EBC, în Ungaria, Cehia, Lituania, Finlanda şi Marea Britanie.
external image Finlanda%20%20MIC.jpg
În cadrul programului Economia Bazată pe Cunoaştere, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale a derulat, în perioada noiembrie - decembrie 2012, cinci vizite de studiu internaţionale, ca parte a activităţilor de networking incluse în proiectul de Asistenţă Tehnică pentru utilizarea TIC în şcoli şi biblioteci locale. La fiecare dintre acestea au participat câte 10 profesori din școlile EBC, aceștia fiind primii 50 de profesori care au obţinut cele mai bune performanţe în cadrul activităţii lor curriculare şi extracurriculare, după cum a reieșit în urma unor ample etape de evaluare desfăşurate pe parcursul anului 2012.

Sistemul finlandez se remarcă prin naturaletea relației profesor-elev

Finlanda, țara cu cele mai bune performanțe educaționale la nivel mondial se remarcă prin naturaletea relației profesor-elev și prin faptul că învățarea anumitor subiecte se face cel mai bine atunci când elevul ajunge la un anumit nivel de înțelegere.
Foarte important este faptul că în Finlanda profesia didactică se bucură de câteva atuuri decisive: este cea mai populară profesie atrăgând în programele competitive de formare profesională pe absolvenții provenind din primii 25% ca rezultate, are o puternică misiune socială, presupune calificare inițială la nivel de master, timp mai redus dedicat activităților în sala de clasă, autonomie profesională, directorii sunt profesori, iar părinții au încredere în școală.
Predarea este centrată pe elevi. Acestora cerându-li-se adoptarea unui rol activ în proiectarea propriilor activități de învățare. Elevii învață în colaborare în echipe pentru proiecte în mare parte transdisciplinare.

Mari deosebiri, dar și asemănări

Profesorii români care au participat la vizita de studiu din Finlanda spun că organizarea pe cicluri de învățământ este, în mare, asemănătoare cu cea din România, însă sunt foarte multe lucruri care ne diferențiază. Dotările de care profesorii dispun, de la materiale de papetărie la tablete, table inteligente și conexiune wireless sunt dintre cele mai bune. Școala are un sistem intern digital, prin care părinții au acces la situația educațională a propriilor copii, iar profesorii utilizează la fiecare oră de curs lecțiile arhivate în acest mediu, completând sau uneori chiar înlocuind manualele tipărite.
Elevii finlandezi mi s-au părut a fi destul de diferiți față de elevii noștri. Ei au foarte multe libertăți: de a-și alege materiile opționale, de a-și alege activitățile artistice recreative pe care le gestionează singuri, fie în școală, fie în afara ei, de a învăța conform propriilor particularități și stiluri de învățare, de a se exprima și învăța prin descoperire și autodescoperire. Însă sunt conștienți că aceste libertăți implică și responsabilități”, ne-a povestit prof. Șontac Nicoleta, Școala Gimnazială Pietrari, județul Dâmbovița. De asemenea, aceasta a observat că elevilor nu le este verificată tema la fiecare oră, mai ales la nivel secundar, întrucât ei sunt cei care trebuie să conștientizeze importanța pregătirii acesteia pentru propria dezvoltare. Iar dacă profesorul constată că lucrurile se agravează, părinții sunt informați.
Acest mod de abordare a activităților educative în școala vizitata mă face să privesc altfel relația profesor-elev, elev-elev și să încerc o nouă abordare a activităților educative, o abordare inter/transdisciplinară în care elevul să devină mai responsabil și să fie conștient de sarcinile pe care le are de îndeplinit și ce metode poate aplica ca să-i fie mai ușor în rezolvarea acestor sarcini. Cred că resursele OER și WEB 2.0 nu ar trebui să lipsescă din nicio activitate didactică și acest lucru ar fi benefic atât pentru profesori cât și pentru elevi”, a spus Romeo Iștoc, Școala Gimnazială Belin.

Profesorii și elevii finlandezi au o autonomie reală

Un alt fapt interesant constatat de dascălii români este faptul că atât profesorii cât și elevii finlandezi au o autonomie reală. În Finlanda există un curriculum comun național, dar acesta a devenit în ultimii 20 de ani mult mai puțin detaliat și prescriptiv, funcționând mai mult ca un cadru, lăsând la latitudinea profesorilor și a școlilor ce și cum să predea. Profesorii au libertatea de a-și alege propriile manuale și materiale didactice. Evaluarea externă în școlile finlandeze se face exclusiv pe bază de eșantionare și are ca scop să ofere informații despre funcționarea sistemului național de învățământ ca întreg, evaluarea elevilor este doar responsabilitatea profesorilor, care trebuie să o facă în mod continuu utilizând recomandările pentru evaluare la nivel național.
În plus, școlile din sistemul finlandez de învățământ nu implică doar servicii educaționale, ele oferă servicii integrate tuturor elevilor și chiar familiilor în mod gratuit (o masă pentru fiecare student, servicii medicale și stomatologice și de orientare și consiliere psihologică etc.). Acest fapt reflectă o angajare socială pentru bunăstarea tuturor elevilor.
Unul dintre profesorii români gândea cu voce tare în fața realităților sistemului educațional finlandez: “ Credeam că noi (profesorii) suntem de vină pentru rezultatele învățământului românesc, că nu suntem la curent cu cele mai noi cuceriri ale didacticii digitale. Acum realizez că noi stăpânim tehnici educaționale asistate de calculator pe care nu le-am întâlnit nici măcar în Finlanda. Se pare, din păcate, că entuziasmul, tehnica didactică și bunăvoința noastră nu sunt suficiente pentru a revoluționa învățământul românesc de masă”.
Această părere a fost împărtășită și de Raluca Mariana Ciudin, Liceul Tahnologic N. Băluță, Șcheia. ”Am descoperit un sistem total diferit de al nostru, care are rezultate remarcabile, cu toate că activitatea didactică se desfășoară într-un mod relaxat și netensionat. Birocrația sistemului românesc face ca atenția noastră să nu mai fie focalizată asupra elevului, ceea ce în Finlanda nu se întâmplă. În cazul nostru însă cred că cel mai important aspect care ar trebui aplicat este abordarea interdisciplinară și transdisciplinară a obiectelor de studiu”.

Planuri de viitor

În mod evident, cu toții au fost impresionați de dotarea sălilor de clasă și a laboratoarelor cu tehnologie care trezește interesul elevilor în timpul orelor. Este un minus al școlilor românești, de aceea, dascălii școlilor EBC sunt hotărâți să continue depunerea de proiecte pentru a atrage fonduri europene și a ridica nivelul unităților de învățământ unde lucrează. De asemenea, ei și-au propus să aplice noile cunoștințe și colegilor pentru a preda într-un mod interactic, folosind cât se poate de mult resursele TIC si OER.
Am descoperit multe lucruri diferite. Personal, am fost impresionată de libertatea pe care o au atât elevii în alegerea obiectelor de studiu, în timpul desfășurării orelor, cât și profesorii – în alegerea metodelor de lucru. Am aflat totodată, modul de utilizare TIC, tipurile de echipamente utilizate, sistemul de notare modern, catalogul online. Toate reprezintă pentru sistemul nostru un model de lucru datorită rezultatelor excelente în evaluarea realizată conform cerințelor Uniunii Europene”, a spus Nicoleta Elena Șontac, Școala Gimnazială Pietrari.
Profesorii români au asistat la ore de limba finlandeză, limba franceză, arte plastice, am purtat discuții cu profesorii și au primit materiale despre organizarea sistemului de învățământ finlandez și Planul Național pentru utilizarea TIC în educație. Aceste vor fi prezentate și colegilor din școlile EBC unde predau pentru a putea să îmbunătățească metodele de organizare a orelor de curs folosind resursele TIC, OER și Web 2.0.http://ecomunitate.ro/Finlanda,_?ara_cu_cele_mai_bune_performan?e_educa?ionale_%E2%80%93_un_model_pentru_dascalii_EBC(26534).html