01.jpg
În cadrul programului Economia Bazată pe Cunoaştere, MCSI organizează un eveniment de promovare şi diseminare a bunelor practici din domeniul educaţional în utilizarea de resurse educaţionale deschise (OER), a tehnologiei informaţiei şi Web 2.0 de către cele 229 şcoli rurale, incubatoare de practici educaţionale moderne.

Conferința Națională “Campionii Educaţiei Digitale” organizată cu acest scop se va desfășura în perioada 19-20 noiembrie 2012 la Bucureşti şi va marca finalul unui program de asistenţă tehnică derulat în toate cele 229 de şcoli din mediul rural implicate în EBC.

Conferința are drept obiective promovarea importanței utilizării soluțiilor educaționale bazate pe folosirea de TIC şi diseminarea rezultatelor proiectului EBC la nivel național obţinute ca urmare a aplicării resurselor digitale în mediul rural. În cadrul evenimentului vom face cunoscute și vom promova modelele de bună practică, respectiv rezultatele colaborării interinstituționale dintre Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale și Ministerul Educației Cercetării, Tineretului și Sportului în cadrul proiectului EBC.

Dintre subiectele ce vor fi abordate în cadrul conferinței menționăm:
  • Atragerea de finanțări europene nerambursabile în cadrul școlilor;
  • Validarea practicilor de succes și evidențierea cazurilor inovative de utilizare a soluțiilor IT&C la nivelul școlilor, profesorilor, elevilor și comunităților;
  • Prezentarea poveștilor de succes și a cazurilor de bună practică ce pot fi replicate la nivel național.