sigla_ebc.jpg
Toate cele 229 de instituţii de învăţământ integrate în proiectul EBC, printre care se numără şi şcoala din comunitatea Belin, beneficiază de suport specializat spre atingerea unor performanţe educaţionale locale şi naţionale şi consolidarea rolului de promotor al dezvoltării comunitare.


Prin intervenţiile sale la nivelul comunităţilor din România şi având în vedere rolul noilor tehnologii în progresul societăţii, programul de Asistenţă Tehnică pe Educaţie implică activităţi susţinute metodologic şi practic în domeniul utilizării mijloacelor TIC, a resurselor educaţionale deschise (OER), a Internetului şi a instrumentelor web 2.0.
Activităţile de Networking în şcoli vor crea şi dezvolta oportunităţi de învăţare despre şi prin intermediul TIC, într-o manieră non-formală şi utilă. Acestea vor constitui premisa pentru creşterea capacităţii instituţionale a unităţii şcolare pe care dvs. o conduceţi, pentru ca aceasta să integreze adecvat TIC în procesul de dezvoltare a unor comunităţi de practică naţionale.
Contextul programului de networking din cadrul proiectului este construit în jurul profesorilor din şcolile EBC şi se concentrează asupra creării unei comunităţi bazată pe interese comune ale cadrelor didactice.
Activităţile propuse pentru implementarea acestui program sunt concepute cu scopul de a facilita această abordare, astfel:
> Organizarea a 10 schimburi de experienţă naţionale
> Organizarea a 5 vizite de studiu internaţionale
> Organizarea a 3 tabere de creaţie.