DSC01243.JPGMinisterul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI), în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului (MECTS), a organizat Seminarul Naţional de Diseminare, în perioada 15-16 octombrie 2012, la Hotel Pullman World Trade Center din Bucureşti, în cadrul programului Economia Bazată pe Cunoaştere (EBC).
Seminarul naţional a abordat aspecte ale activităţii derulate în cadrul proiectului de asistenţă tehnică oferită în cele 229 de şcoli EBC şi diseminarea celor mai bune practici educaţionale de utilizare a intrumentelor TIC la clasă, prin prezentarea celor două ghiduri privind integrarea TIC, a OER şi a tehnologiei Web 2.0 în educaţie:
  • „Utilizarea Noilor Tehnologii în Educaţie. Ghid pentru şcoli". Acesta prezintă instrumente practice pentru managementul instituţional, care pot orienta directorii şi consiliile de administraţie ale şcolii în activitatea decizională. Totodată, ghidul recomandă măsuri de valorificare a noilor tehnologii pentru marketingul instituţional şi asigurarea vizibilităţii şcolii în mediul virtual, precum şi sugestii pentru armonizarea şi dezvoltarea unei strategii instituţionale consonante cu nevoile reale ale comunităţii locale şi ale principalilor actori socio-economici la nivel local.
  • „Utilizarea TIC în activităţi educaţionale. Ghid pentru profesori". Conceput ca un „manual" bazat pe bune practici reieşite din proiectul EBC, ghidul îşi propune să promoveze în rândul cadrelor didactice intrumente şi resurse TIC, OER şi web 2.0 care să le permită acestora abordări inovative în activitatea didactică precum şi identificarea de noi oportunităţi în direcţia dezvoltării profesionale.