Echipa şcolii:
Nume prenume
Categorie (elev, cadru didactic)
Date de contact (e-mail)
Clasa (numai pentru elevi)
Vârsta(numai pentru elevi)
Activităţile în care a fost implicat (se enumeră sau se menţionează „Toate”)
Păcurar Dorel
Director
dorel.pacurar@yahoo.com
-
-
„Pregătirea participării şi înscrierea la competiţie”
„Raportarea şi încărcarea materialelor realizate”
„Comunitatea noastră în mediu virtual”
Sibianu Anamaria
Profesor
annami20@yahoo.com
-
-
„Povestea evoluţiei TIC”
„Energia verde”
Iştoc Romeo
Profesor
romeoistoc@yahoo.com
-
-
„Comunitatea noastră în mediu virtual” „Energia verde”
„Raportarea şi încărcarea materialelor realizate”
Bădescu Dorina-Elisabeta
Profesor
dorinabadescu@yahoo.com
-
-
„Comunitatea noastră în mediu virtual”

Activităţile realizate:
ACTIVITATEA 2.1
„Povestea evoluţiei TIC”
ACTIVITATEA 2.2
„Comunitatea noastră în mediu virtual”
ACTIVITATEA 3.2
„Energia verde”


Prin participarea la proiectul „e-Vacanţă!” elevii şcolii noastre, sub îndrumarea cadrelor didactice şi-au format competenţe digitale, au învăţat să utilizeze diferite aplicaţii software, precum Windows Movie Maker sau Youtube Movie Maker, Picasa 3 Movie and Collages Creator realizând diferite filmuleţe cu ajutorul acestor aplicaţii, au creat diferite prezentări on-line folosind site-uri precum: http://photosynth.net, http://prezi.com. De asemenea, prin intermediul acestui proiect elevii au descoperit locuri minunate ale comunei, ocupaţii ale sătenilor obiceiuri locale şi meşteşuguri populare transmise din generatie în generaţie, au învăţat să îşi promoveze comunitatea prin intermediul calculatorului şi al internetului.


Aspecte pozitive:
- Captarea interesului elevilor, cadrelor didactice dar şi a comunităţii pentru asemenea proiecte;
- Familiarizarea elevilor şi a cadrelor didactice cu mediul digital prin colaborare virtuală (cu ajutorul reţelelor de socializare: messenger, skype, facebook) a persoanelor implicate in proiect dar şi a celor din comunitate (parinti, rude, prieteni);
- Dezvoltarea abilitatiilor TIC a elevilor si a cadrelor didactice;
- Promovarea comunităţii în mediul virtual cu ajutorul instrumentelor TIC;
- Captarea interesului şi implicarea diferitelor categorii sociale din comunitate pentru tehnologia Web, prin intervenţii, sondaje;
- Au descoperit noi programe/ aplicaţii software pe care le folosesc şi la alte proiecte/parteneriate sau cu alte ocazii (distracţie, teme, portofolii, etc.).- Elevii pot realiza cu orice ocazie filmuleţe şi prezentări on-line;
- Au descoperit datini şi obiceiurile din comunitatea locala, contribuind astfel la păstrarea acestora;
- Au acumulat noi informaţii legate de energia regenerabilă şi de beneficiile aduse comunităţii;
- Au invăţat sa redacteze pliante, afişe, postere. Cadrele didactice s-au confruntat cu provocarea de a implica efectiv elevii participanţi la proiect în procesul de invatare, de a valorifica abilitaţile lor in domeniul tehnologiei şi de a le forma competenţele necesare pentru a avea succes în promovarea comunităţii din care fac parte.


Collages Belin 03.jpgComuna Belin - Obiective turistice
Comunitatea noastră în mediu virtual

Lecţiile învăţate în cadrul proiectului:

2.1 „Povestea evoluției TIC”
După formarea grupelor de lucru a urmat documentarea pe internet referitoare la evoluţia calculatoarelor şi a internetului. S-au vizionat filmuleţe, documentare şi s-au citit articole referitoare la mediul digital. După ce au cules materialele necesare elevii au realizat o poveste digitală legată de tema menționată pe http://studio.stupeflix.com/;

2.2 „Comunitatea noasrtă în mediul virtual”În cadrul acestei activități elevii au avut ca sarcină să-și promoveze Comunitate prin intermediul galeriei foto și a videoclipului realizat. Pentru realizarea sarcinilor s-a lucrat pe două„fronturi”: o echipă de elevi a fotografiat locurile cele mai importante din comuna Belin şi a adunat informaţii despre localitate de la instituţiile importante (bibliotecă, primărie etc.) darşi de la oamenii din sat iar cealaltă echipă a cautat informaţii despre comună utilizând internetul. La sfârşit, au fost selectate datele cele mai importante şi s-au realizat prezentări şi filmuleţe despre comunitate folosind aplicaţiile software puse la dispoziţie şi au fost postate poze pe picasaweb.google.com/;
3.2 „Energia verde” Pentru realizarea acestei activităţi elevii au avut de studiat procesul de descoperire si de utilizare a resurselor energetice nepoluante. Ca produs final, ei au realizat o prezentare online a principalelor surse de energie regenerabiă: Prezi Energia verde.


Toate aceste activități s-au realizat prin utilizarea tehnologiilor moderne: calculatoare, laptop, videoproiector, imprimantă, scanner, aparat foto și video; programele și aplicațiile software folosite pentru realizarea activităților 2.1, 2.2, 3.2.
Datorită acestor activităţi elevii s-au familiarizat cu aplicatiile software indicate in activitatiile specifice proiectului, au utilizat cu interes tehnologiile Web 2.0, au colaborat şi au lucrat în echipă, au devenit mai creativi.
Urmează ca, în cel mai scurt timp, să creem o pagină web a şcolii noastre şi o pagina de Facebook, unde vom posta toate realizările elevilor, poze şi filmuleţe din timpul activităţilor, produse realizate, toată munca lor şi a cadrelor didactice implicate, unde vom promova instituţia şi comuna noastră.